Obitur.pl

Technologie

Detekcja obiektów – systemy automatyki dla zakładu przemysłowego

Detekcja obiektów – systemy automatyki dla zakładu przemysłowego

Detekcja, czyli zdolność do wykrywania obiektów to jedna z najczęściej wykorzystywanych funkcji w automatyce przemysłowej. Choć nie każdy zwraca na to uwagę, to jednak projektanci profesjonalnej automatyki do zakładów przemysłowych uwzględniają detekcję obiektów w swoich założeniach. Dzięki temu możliwe jest wyzwolenie sekwencji określonych działań urządzeń w systemie, a także prowadzenie procesu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i z optymalną efektywnością.

Czym jest detekcja obiektów?

Detekcją obiektów nazywa się identyfikację obiektów oraz ich lokalizację w procesie produkcji przemysłowej w różnych branżach. Dzięki tej zdolności maszyny są w stanie odpowiednio zarządzać całym procesem oraz uwalniać lub wstrzymywać określoną sekwencję działań. Tym samym detekcja obiektów bezpośrednio wchodzi w system sterowania aplikacją i pozwala na kontrolę i ewentualne korygowanie sygnałów, które wysyłane są do urządzeń zaangażowanych w proces automatyki przemysłowej.

W ramach tego zagadnienia wyróżnia się:

  • detekcję obecności;
  • detekcję ruchu.

Jak sama nazwa wskazuje, pierwsza funkcja umożliwia wykrywanie położenia obiektu w jednym punkcie, a druga położenie obiektów w dwóch punktach, co wskazuje na jego przemieszczanie się (np. po taśmie produkcyjnej).

Czujniki wykorzystywane w detekcji obiektów

W ramach detekcji obiektów wykorzystuje się kilka zestawów czujników. Zakres rozbudowania systemu automatyki dla zakładu przemysłowego zależy m.in. od skali i specyfiki jego działalności, a także rozbudowy całego systemu. W związku z tym w poszczególnych rozwiązaniach może być użytkowanych od kilku do kilkudziesięciu i więcej czujników.

W funkcji detekcji obiektów wykorzystuje się następujące czujniki:

Pierwszy pozwala na wykrycie obecności obiektu w danej przestrzeni. Drugi i trzeci odpowiadają bezpośrednio za zasygnalizowanie momentu wejścia oraz wyjścia obiekty z badanego stanowiska. Czujnik „na stanowisku” wykorzystywany jest do wykrywania obecności obiektu w momencie, gdy ten dotrze już do badanego stanowiska (np. odcinka taśmy produkcyjnej). Odpowiednie połączenie tych modeli w jeden system sprawia, że proces produkcji w zakładzie przemysłowym idzie sprawniej, a zastosowana automatyka spełnia swoje zadanie. Właśnie dlatego automatyzacja procesów w firmach pozwala na zwiększenie ich wydajności, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych.

Po co wykorzystuje się czujniki obecności?

Czujniki obecności w automatyce przemysłowej mają szerokie zastosowanie. W procesie produkcyjnym wykorzystuje się je przy określaniu obecności obiektu w danym miejscu lub przy definiowaniu zakresu jego przemieszczania się. Ponadto tego typu urządzenia stosuje się m.in. w: pomieszczeniach biurowych, magazynach, sanitariatach, korytarzach, przejściach i innych, gdzie mają wskazywać na obecność człowieka. Czujniki obecności umożliwiają m.in. automatyczne zapalanie się światła w tych wnętrzach, czy też uruchamianie spustu wody w łazience. Tak naprawdę czujniki obecności można zastosować wszędzie tam, gdzie obecność obiektu w danym miejscu ma wywoływać określony cykl zdarzeń. Właśnie dlatego cieszą się taką popularnością w automatyce przemysłowej, gdzie wykazują się dużą skutecznością działania.