Obitur.pl

Biznes

Biznes i psychologia – jaka jest wzajemna relacja?

Biznes i psychologia – jaka jest wzajemna relacja?

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej organizuje studia podyplomowe, podczas których menedżerowie zdobywają umiejętności oraz wiedzę niezbędną w pracy na najwyższych stanowiskach. Współczesny biznes niesie za sobą wiele wyzwań, trzeba być i dobrym specjalistą, i znakomicie „czytać” ludzi, z którymi się współpracuje. Psychologia biznesu to dziedzina, o której nie należy zapominać w kształceniu menedżerskim.

Akademia Psychologii Przywództwa – współczesny kierunek studiów podyplomowych, bardzo ważny w biznesie

Skoncentrowany, bardzo intensywny program, który obejmuje wiele zagadnień dotyczących psychologii biznesu, jaki realizuje Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, umożliwia najlepsze kształcenie menedżerów. Program skupia się przede wszystkim na pracy nad rolą lidera, budowaniu osobistego autorytetu, jak i umacnianiu poczucia własnej wartości w zespole.

W trakcie studiów można poznać mechanizmy, jakie rządzą ludzką psychiką, pozwalają na wyrobienie umiejętności umożliwiających wyczucie i szacunek do drugiego człowieka w relacjach zawodowych. Grono wybitnych polskich i zagranicznych wykładowców zaprezentuje praktyczne podejście do tematyki psychologii w biznesie.

Psychologia biznesu opiera się na wiedzy z różnych dziedzin: psychologii społecznej, komunikacji i biznesu. Przekazywana na najwyższym poziomie wiedza gwarantuje rozwój osobisty i daje narzędzia do psychologicznej pracy nad własnymi predyspozycjami i ograniczeniami.

Autorski program oparty na modelu „wszechstronnego przywództwa” Kaplan DeVries jest najlepszą drogą do budowania przywódcy świadomego, umiejącego pracować z ludźmi, potrafiącego wydawać polecenia, wymagać, ale i nagradzać.

Umiejętności, które pozwolą na stworzenie zdrowych relacji z pracownikami

Akademia przywództwa kształtuje zachowania, które są wymagane w korporacjach i na najwyższych stanowiska. Najważniejszy jest szacunek do drugiego człowieka i umiejętne przekazywanie informacji. Menedżer musi kształtować w zespole zdrowe, dojrzałe relacje i budować środowisko bezpieczne dla każdego pracownika. Choć wydaje się to naturalne, nie zawsze udaje się wdrożyć zachowania na tyle pozytywne, aby atmosfera w zespole była pozytywna.

W relacjach z pracownikami najważniejsze są:

  • otwarta i zrozumiała komunikacja,
  • aktywne słuchanie,
  • mówienie wyłącznie ze swojej perspektywy,
  • jasne i klarowne komunikowanie,
  • pełne zrozumienie zamiast wydawania osądów,
  • szczerość,
  • empatia,
  • dobro wspólne,
  • współodpowiedzialność,
  • granice.

Jeżeli w zespole zostaną ustalone odpowiednie reguły, każdy pracownik poczuje się swobodnie, będzie przekonany, że lider wie, jak zarządzać. Nie ma nic gorszego niż brak komunikacji między menedżerem a podwładnymi. W zespole panuje wtedy chaos, nikt nic nie wie, nie rozumie wydawanych poleceń. Uniemożliwia to realizację projektów na czas, ogranicza działania w interesie firmy.

Menedżer po Akademii Psychologii Przywództwa będzie dokładnie wiedział, jak pracować ze swoim zespołem.