Obitur.pl

LifestyleZdrowie

Gdzie szukać wsparcia przy opiece nad seniorem z demencją?

Gdzie szukać wsparcia przy opiece nad seniorem z demencją?

Opieka nad osobą starszą to bardzo odpowiedzialne i wymagające zadanie. W związku z tym opiekun nie powinien obawiać się prosić o wsparcie, które może poprawić jakość opieki i odciążyć nadmiar obowiązków. Często zdarza się, że stan zdrowia osoby wymagającej opieki się z czasem pogarsza, co wpływa bezpośrednio na zmęczenie opiekuna.

Na szczęście jest wiele instytucji państwowych i prywatnych, które gotowe są nieść pomoc osobom chorym na demencję i ich opiekunom. Zajmują się tym przede wszystkim urzędy państwowe, ale można zliczyć na wsparcie również od domów opieki. Poniższy artykuł przedstawia propozycje pomocy, na którą mogą liczyć opiekunowie i osoby z demencją.

Wsparcie pielęgniarskie w domu pacjenta

Osoba, która wymaga opieki lekarskiej ze względu na stan swojego zdrowia, może liczyć na długoterminową opiekę domową. Świadczenie polega na tym, że do osoby chorej przychodzi pielęgniarka, by odciążyć opiekuna w codziennych obowiązkach przy osobie chorej. Najpierw lekarz musi wystawić skierowanie, by potwierdzić, że taka pomoc jest w danym przypadku niezbędna. Wizyty pielęgniarki są bezpłatne, natomiast leki i środki higieniczne muszą być zapewnione ze strony rodziny chorego.

Wsparcie w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego

Jest również możliwość skorzystania z pomocy finansowej w przypadku zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Jeśli osoba chora wymaga zakupu sprzętu, który usprawnia codzienność, wówczas można złożyć wniosek o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W pierwszej kolejności należy udać się do lekarza, by wystawił specjalne zlecenie. Następnie musi je potwierdzić wojewódzki oddział NFZ, właściwy dla miejsca zamieszkania osoby chorej.

Gdy te czynności zostaną wykonane należy udać się do sklepu medycznego, który współpracuje z NFZ, by odebrać dany sprzęt rehabilitacyjny. Minister Zdrowia określa wysokość finansowania danych wyrobów medycznych. Dlatego w sytuacji, gdy w placówce, do której się udamy sprzęt rehabilitacyjny będzie droższy, niż przewiduje kwota finansowaniu, wówczas należy dopłacić różnicę.

Wsparcie domu opieki

Bardzo często osoby, które opiekują się osobami starszymi wzbraniają się przed powierzeniem seniora w ręce domu opieki. Senior też bardzo często obawia się zamieszkania nowym miejscu i czekających go tam wyzwań. Miejsca te jednak obecnie są projektowane w taki sposób, by seniorzy czuli się tam jak najlepiej.

Przykładem jednego z nich jest prywatny dom opieki w Aninie. To przytulne miejsce w pięknej, willowej okolicy Warszawy, gdzie senior ma miejsce na spacery, a także jest w gronie innych osób, które zmagają się z podobnymi problemami.

Podsumowanie

Nie należy wstydzić się oraz obawiać proszenia o pomoc, gdy taka jest potrzebna. Wszystko dla własnego dobra i dobra osoby chorej, która wymaga właściwej opieki, a osoba opiekująca się potrzebuje czasu dla siebie i wytchnienia. Opieka nad seniorem z demencją, gdy stan się pogarsza, może być naprawdę męcząca, dlatego należy pamiętać, że jest wiele możliwości uzyskania rzetelnego wsparcia.

inspiracja: domyopiekimatuzalem.pl – dom opieki dla seniora